Ernæringssterapi

Menneskets gener har i liten grad utviklet seg de siste 30-40.000 årene. Men det vi spiser, særlig de siste generasjonene og ikke minst de siste 20 årene, har utviklet seg dramatisk. I tillegg fører vi en helt annen livsstil og utsettes for miljøforurensninger, typiske for det moderne mennesket. Hvis kroppen ikke får det den trenger fører det til ubalanser og sykdom, fysisk og mentalt.

Kartlegging av ernæringsstatus ved bruk av hårmineralanalyse

Hår er av flere grunner et ideelt vev for å analysere og kartlegge ernæringsstatus, tungmetallbelastning og metabolsk type, fordi alle essensielle næringsstoffene og giftige substanser akkumuleres i håret.

Hår har vist seg spesielt egnet for å kartlegge miljøkonsekvensene på mennesker, både på globalt, regionalt og lokalt nivå. I tillegg er en hårprøve enkel og skånsom å ta

Hår dannes fra raskt dupliserende stamceller
Å analysere ernæringsmessig status ved å ta en hårprøve har mange fordeler sammenlignet med analysen av andre vev. Hårceller er stamceller, og analysen tatt hos oss, som har mer enn 40 års erfaring med å tyde resultatene, gir dermed et representativt innblikk i hvilke mengder mineraler og vitaminer som faktisk tas opp i cellene over tid. Én centimeter hår er i snitt én måneds ernæringshistorie!

Urin- og blodprøver gir øyeblikksbilder
Å teste urin viser kun hvor mye mineraler som skilles ut. Blodprøver viser hvilke ernæringsstoffer som er absorbert eller resirkuleres fra fordøyelsessystemet og som sirkulerer i blodet på prøvetidspunktet. Det kan være mange grunner til at ernæring som sirkulerer i kroppsvæsken ikke er tilgjengelig for kroppens celler. Blod- og urinprøver viser derfor kun status i kroppsvæsken på et bestemt tidspunkt. Mineralkonsentrasjoner som finnes i håret representerer inntak eller eksponering over tid, noe som gjør hårmineralanalyser bedre egnet til ernæringsmessig og epidemiologisk kartlegging.

Mineralenes samhandling i kroppen
Som eksempel samhandler kalsium og magnesium i mange av kroppens funksjoner. Magnesium alene er ansvarlig for funksjonen til over 300 ulike enzymer. Når den normale enzymaktiviteten forstyrres, ikke bare ved mangel på magnesium, men også hvis det normale samspillet mellom kalsium og magnesium nedsettes eller blokkeres, kan denne ubalansen påvirke helsen. En person kan ha tilstrekkelige mengder av magnesium, men hvis kalsiumnivået er for høyt oppstår en relativ magnesiummangel, som kan føre til en forstyrrelser som typisk fører til en forverret helsetilstand over tid. Når mineralmangelen er ekstrem, kan gode leger og terapeuter ofte gjette seg til hva som mangler. En utfordring er at mange symptomer kan skyldes ulike og sammensatte ernæringsmangler, og selv moderate ubalanser kan over tid skape alvorlige livsstilsykdommer. Det er derfor ikke enkelt å vite hvilke mineraler og vitaminer man har for lite av og hva man har mer enn nok av. Ikke ta kosttilskudd uten å vite hva det er du trenger. Det kan være skadelig for deg å følge samfunnets siste kostholdstrender. Dagens trend med oppfordring til økt inntak av vitamin D og kalsium kan være skadelig. Se referanser til studier på denne websiden eller vår Facebook side Hårmineralanalyser.

Ubalanser og metabolisme
Man kan ikke bare se mangler og overskudd i hårmineralanalyse, men også de mange innbyrdes sammenhengene mellom mineraler som kan kartlegges. Disse innbyrdes balansene gir deg informasjon om din metabolisme og om de viktigste hormonproduserende organer og kjertler tilpasser sin produksjon, eller om du er på kurs til utmattelse og depresjon. Svært mange psykiske plager kan spores tilbake til eller forsterkes av ernæringsmessige ubalanser.

Er det dyrt med hårmineralanalyse?
Hårmineralanalyse fra vårt miljø av tilsluttede leger og terapeuter er foreløpig det mest økonomiske og nyttige verktøyet for å undersøke og vurdere det ernæringsmessige forholdet til enkeltpersoner og for større befolkningsanalyser. Vi har flere konkurrenter, men det er ingen som utfordrer oss på kvalitet og den innsikt vi tilbyr våre klienter. Det er svært motiverende å få innsikt i hvor skoen faktisk trykker og muligheten til faktisk å gjøre noe med det.

Det er utrolig fint å føle hvordan kroppen setter pris på ernæringsjusteringene du implementerer. Det gir selvforsterkende effekter og glede. Selv om du ikke helt klarer alt du burde, vil du nyte ny selvsikkerhet og glede ved å vite at du står bedre rustet til å møte fremtiden, både fysisk og mentalt.

Bruk av hårmineralanalyse er et sentralt verktøy for å avdekke ubalanser.