Hva slags type er du?

MBTI® profilanalyse fremmer selvinnsikt og personlig utvikling. På organisasjonsnivå øker det produktivitet og kreativitet, da det viser hvordan ulikheter mellom mennesker kan inkluderes og anvendes på en konstruktiv måte.

Profilanalysen utgjør et lettforståelig diskusjonsgrunnlag som gir bedre innsikt i egne og andres foretrukne måte å kommunisere på, i handlinger og reaksjoner. Vi får viktig kunnskap om:

  • Hvordan vi betrakter informasjon
  • Hvordan vi prioriterer
  • Basis for beslutninger

MBTI heads